Saiko SEPT 1L – medical concentrate disinfection cosmetic instrument

£22.90 inc. Vat

Saiko Sept 1L – to wydajny koncentrat do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji instrumentów medycznych, chirurgicznych, kosmetycznych i rotacyjnych.

Cechy produktu:

Może być stosowany do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium
Posiada właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową
Dobrze czyści i domywa krew, białko i wydzieliny
Może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych
Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Polio
Stężenie już od 0,5% w 15 min
Aktywność roztworu roboczego do 14 dni
Spektrum działania: Bakterie (w tym MRSA), Grzyby (C.albicans), Prątki gruźlicy (M. terrae, M. avium), Wirusy osłonkowe (w tym HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola), Wirus Adeno, Wirus Polio

Zastosowanie:

Saiko Sept to wydajny koncentrat do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji instrumentów medycznych, chirurgicznych, kosmetycznych i rotacyjnych. Koncentrat posiada bardzo dobre właściwości czyszczące, może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne a jego skład i technologia umożliwiają precyzyjne działanie z takimi materiałami jak : stal, nikiel, miedź, aluminium, porcelana, guma, szkło, tworzywa sztuczne. Bardzo dobrze czyści i domywa krew, białko oraz wydzieliny.

Aktywność nieskażonego roztworu roboczego do 14 dni. Stężenie 0,5% działanie już po 15 min.

Sposób użycia:

Przygotować roztwór poprzez rozcieńczenie koncentratu z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia np.: 1% należy 10 ml koncentratu rozpuścić w 990 ml wody. Wszystkie instrumenty oraz narzędzia należy bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze. Powinniśmy pamiętać, aby wszystkie części narzędzi były bardzo dokładnie pokryte preparatem. Po zakończeniu procesu dezynfekcji, instrumenty należy wypłukać w czystej wodzie i wysuszyć. Aktywność nieskażonego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę roztworu. Zalecamy nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi.

Opakowanie:

1L butelka z dozownikiem, 5L kanister do uzupełniania

Saiko Sept 1L – is an efficient concentrate for simultaneous cleaning and disinfection of medical, surgical, cosmetic and rotational instruments.  

Product features:   It can be used for steel, nickel, copper and aluminum tools It has anti-corrosive properties and high material tolerance

It cleans and cleans blood, protein and secretions well Can be used in ultrasonic cleaners It works on bacteria, fungi, tuberculosis, enveloped viruses, Adeno, Polio Concentration from 0.5% in 15 min

Working solution activity up to 14 days Spectrum of action: Bacteria (including MRSA), Mushrooms (C.albicans), Mycobacterium tuberculosis (M. terrae, M. avium), enveloped viruses (including HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola), Adeno virus, Polio virus     Application:   Saiko Sept is an efficient concentrate for simultaneous cleaning and disinfection of medical, surgical, cosmetic and rotational instruments. The concentrate has very good cleaning properties, it can be used in ultrasonic cleaners. The product has anti-corrosive properties and its composition and technology enable precise operation with such materials as: steel, nickel, copper, aluminum, porcelain, rubber, glass, plastics. It cleans and removes blood, protein and secretions very well. Uncontaminated working solution activity up to 14 days. Concentration 0.5% effect after 15 min.    

Usage: Prepare the solution by diluting the concentrate with water in the correct proportion. The choice of concentration depends on the desired spectrum and duration of action.

To obtain a concentration of e.g. 1%, 10 ml concentrate should be dissolved in 990 ml water. Immerse all instruments and tools immediately after use in the solution.

We should remember that all parts of the tools should be thoroughly covered with the preparation.

After the disinfection process, the instruments should be rinsed in clean water and dried.
The activity of an uncontaminated working solution is 14 days.
For hygiene reasons, it is recommended to change the solution daily.
We recommend not combining with other cleaning or disinfecting agents.

Out of stock